Władze zakładu

Dyrektor MZK Starogard Gdański:
inż. Wojciech Szambowski

Kompetencje dyrektora:

  • składania oświadczeń woli w imieniu Zakładu,
  • zaciągania zobowiązań w granicach objętych bieżącą działalnością zakładu, a ujętych w planach finansowych jednostki,
  • udzielania dalszych pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw procesowych, celem dochodzenia roszczeń cywilno – prawnych MZK w Starogardzie Gdańskim przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się w dziale „Oświadczenia majątkowe” BIP Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Skip to content