Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim posiada stronę internetową pod adresem: www.mzk.starogard.pl, na której zgromadzone są informacje dotyczące działalności Zakladu.

Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez Zakład  w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek złożony w Sekretariacie Zakładu lub przesłany na adres e-mail mzk@mzk.starogard.pl

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Zakład będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Skip to content