Plan transportowy

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego – dla sieci komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miejską Starogard Gdański na lata 2015 – 2025 został przyjęty przez Radę Miasta Starogard Gdański uchwałą nr XVI/157/2015.

Został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 34 z dnia 05.01.2016.

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego przedstawia diagnozę stanu aktualnego komunikacji miejskiej oraz optymalny plan jego rozwoju w powiązaniu z rozwojem całego miasta na podstawie innych dokumentów strategicznych.

Pobierz Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego

Opublikował(a): Krzysztof Kalkowski

Ostatnia zmiana:

Skip to content