Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z paragrafem 34 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) publikujemy sprawozdanie finansowe:

Sprawozdanie z roku 2022

 1. Bilans samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
 2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.
 4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2022 r.

Sprawozdanie z roku 2021

 1. Bilans samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
 2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
 4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 r.

Sprawozdanie z roku 2020

 1. Bilans samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
 2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.
 4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie z roku 2019

 1. Bilans samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
 2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
 4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 r.

Sprawozdanie z roku 2018

 1. Bilans samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. 
 4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018 r.
Skip to content